Home Lid worden Nieuws Links Aanmelden Evenement Regelgeving / boete Sitemap Faceboek

Men ziet momenteel vaak een verkeersregelaar het verkeer regelen, dit om dat de politie hier geen tijd voor heeft en dit aan de verkeersregelaars overlaat.

 

RVV artikel 83 (stoptekens)

Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen een stopteken wordt getoond dat bestaat uit een rode lamp dan wel een aan een politievoertuig aangebrachte transparant, waarin de woorden ‘stop’ of  ‘stop politie’  in rode letters tegen een donkere achtergrond worden verlicht.

 

RVV artikel 84 (rangorde aanwijzingen, verkeerstekens en verkeersregels)

Aanwijzingen gaan boven verkeerstekens en verkeersregels.

Ingeval een aanwijzing, die overeenkomt met een verkeersteken ter plaatse of een verkeersregel, wordt genegeerd, zal het negeren van de aanwijzing en niet het negeren van het verkeersteken of de verkeersregel aan de verdachte moeten worden verweten. Het respecteren van het gezag van de met verkeersregeling belaste ambtenaren wordt aldus bevordert.  

 

RVV artikel 82 (opvolgen aanwijzingen) stelt onder andere:

1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:

A. de daartoe bevoegde  en als zodanig kenbare ambtenaren

B. de militaire van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel A bedoelde ambtenaren en

C. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars

2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden voor zover mogelijk, de in bijlage 2 vastgestelde aanwijzingen gegeven.

3. Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage 2, onderdeel 8 (is verkeersbrigadier) vastgestelde aanwijzingen om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.

4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

 

 

Het gebeurt te vaak dat men de instruktie van een verkeersregelaar negeert.

 

Hufterovertreding:

 

Niet opvolgen van een stopteken.

Niet opvolgen van een aanwijzing.

 

betekend niet alleen een boete maar ook een strafblad. boeten kan beginnen bij 300.

En met een strafblad is het ook een stuk lastiger om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te krijgen.

Voor meer banen maar ook veel vrijwilligerswerk is een dergelijk verklaring noodzakelijk. 

 

 

Momenteel dragen deze mensen de onderstaande Hesjes/ kleding.