Home Lid worden Nieuws Links Aanmelden Evenement Regelgeving / boete Sitemap Belangen vereniging verkeersregelaars Faceboek

Historie / Doelstelling

 

Historie van de Belangen Vereniging Verkeersregelaars (Beroeps & evenementen)

 

Nadat de overheid in de jaren negentig besloten had, dat het regelen van verkeer door de politie zou worden beëindigd, werd als vervanger de Broeps verkeersregelaars & evenementen in het leven geroepen.

Particulieren welke met de juiste opleiding in de toekomst Het regelen van de politie zouden overnemen. 

Naar aanleiding van het besluit van de overheid om in de toekomst door particulieren Het verkeer te laten regelen, is er door enkele mensen het initiatief genomen om voor deze groep een belangenvereniging op te richten, hierop is in 2014 de Belangen Vereniging verkeersrsregelaars (beroeps & evenementen.) ontstaan.

 

Doelstelling:

Het verenigen van gecertificeerde Verkeersregelaars. De belangen te behartigen van in Nederland gecertificeerde Verkeersregelaars, en die van haar leden in het bijzonder. Waar mogelijk de belangen te behartigen van de evenementen verkeersregelaars. Voor zover mogelijk de samenwerking en het overleg te bevorderen tussen: Ontheffingverleners, Handhavers en Wegbeheerders, Opleidinginstututen.

 

Wij realiseren ons terdege dat dit niet eenvoudig is maar doen ons uiterste best hiervoor.

 

Meer info zie links, onder kopje Menu.